CONFERENCE PROGRAM  ( .pdf)  You can download the program here.

 

- Full paper submission is due 30 November. Please send your FULL PAPER between 25-30 November. Do not send it earlier or later.

-Accepted full papers for publication will be announced here in the first week of March 2018.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Sunumu yapılmayan bildiriler için kayıt tutulacaktır. Sunulmayan bildiriler otomatik olarak hakemlik süreci dışında bırakılacaktır.

 

Bildirilerin mutlaka bu web sayfasında belirtilen sayfa sınırlamasına ve yazım kurallarına tam uyumlu olması gerekir. ÖNEMLE VE SAYGI İLE RİCA EDİYORUZ... Lütfen yazım kurallarına titizlikle uyunuz....
 

Bildiriler hakemlik sürecine tabidir ve sadece kabul edilen bildiriler yayınlanacaktır. Hakemlik süreci yaklaşık 3 ayda tamamlanacaktır. Kabul edilen bildiriler Mart-2018 ilk haftası içerisinde bu sayfada ilan edilecek ve edergilerin 2018/2 veya 2019/1 sayıları içerisinde yayınlanacaktır. 

 

Kabul edilmeyen bildiriler ile ilgili SOBİAD ın yazarlara açıklama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. SOBİAD hakem raporlarını esas almakta ve uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazarların anlayış ve hoşgörü ile karşılamaları gerektiği hususunu ifade etmekte yarar görüyoruz.

***

Welcome to the web site of the "7TH International Conference on eBusiness and eGovernment" (ICEBEG) organized by Ankara Yıldırım Beyazıt University, School of Business and Social Sciences Research Society (SOBIAD).  This major international event is going to be held in Ankara on 23 November 2017.

"International Conference on eBusiness and eGovernment" (ICEBEG) provides a sphere for scholars and practitioners on all aspects of applying internet and related technologies in private and public sector organisations.


The aim of the conference is to bring together an interdisciplinary audience of ICT, information systems, knowledge management, ebusiness, ecommerce, egovernment, egovernance professionals and researchers to address some of the issues and challenges facing the public and private sector today. ICEBEG fosters and promotes the discovery and dissemination of high quality research in the fields noted above.

Accepted full papers will be published in the following ejournal:

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies